Professorat i horari d’atenció al públic

PROFESSOR/A CORREU ELECTRÒNIC HORARI D’ATENCIÓ 
Yannick Sourisseau

Cap de Departament

ysouriss@xtec.cat  

Dilluns 15.30 – 16.00

Dimecres 15.30 – 16.00

María Ángeles Sánchez msanc566@xtec.cat Dilluns 15.30 – 16.00
Sixte Marcos smarcos1@xtec.cat Dijous 15.30 – 16.00