Candidats lliures

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi B1: corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2: corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 i C2: corresponent al nivell C1 del MECR

Convocatòria extraordinària (febrer/març) (només anglès)

A l’EOI de Blanes administrem la prova de Nivell intermedi B2 d’anglès.

Podeu trobar tota la informació necessària a la Web del Departament d’Educació | Convocatòria extraordinària

Convocatòria ordinària (maig/juny)

A l’EOI de Blanes administrem les proves següents:

  • Nivell intermedi B1 d’alemany, anglès i francès
  • Nivell intermedi B2 d’anglès i francès

Podeu trobar tota la informació necessària a la Web del Departament d’Educació | Convocatòria ordinària