Consell escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Blanes. El consell escolar de l’EOI Blanes està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Isabel Puchol Ruiz
Secretària: Ester Giro Ruscalleda
Cap d’estudis: María Ángeles Sánchez Olivares

Representants del professorat

Marta Estiu Bruguer, Carles Querol Traver i Yannick Sourisseau

Representants de l’alumnat

Silvia Pizarro Barbas

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

María Teresa Gómez Gumbau

Representant de l’Ajuntament

A determinar