Taxes i preus públics

TAXES i PREUS PÚBLICS (segons Ordre ENS/100/2015)

Preu públic de l’alumnat de NIVELL BÀSIC (A1 i A2)  i AVANÇAT  (C1):

  • Matrícula oficial: 275 €  + 30 € plataforma i materials (ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig) Tots dos pagaments són obligatoris i no inclouen el preu dels llibres del curs.
  • Matrícula oficial de repetidors (1a vegada): 357,50 €  + 39 € plataforma i materials (ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig)  Tots dos pagaments són obligatoris i no inclouen el preu dels llibres del curs.
  • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 495,00   + 54 €  plataforma i materials (ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig)  Tots dos pagaments són obligatoris i no inclouen el preu dels llibres del curs.

Taxa de NIVELL INTERMEDI (B1, B2.1 i B2.2):

  • Matrícula oficial: 297,60 € + 30 € plataforma i materials (ORDRE EDU/90/2023, de 21 d’abril)  Tots dos pagaments són obligatoris i no inclouen el preu dels llibres del curs.
  • Matrícula oficial de repetidors (1a vegada): 386,90 € + 39 € plataforma i materials (ORDRE EDU/90/2023, de 21 d’abril) Tots dos pagaments són obligatoris i no inclouen el preu dels llibres del curs.
  • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 535,70  + 54 € plataforma i materials (ORDRE EDU/90/2023, de 21 d’abril) Tots dos pagaments són obligatoris i no inclouen el preu dels llibres del curs.

Alumnat lliure

  • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B1 i intermedi B2: 78,40 .
  • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat C1: 96,65 .

Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental):

  • Consulteu les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i preus públics aquí.