Cap d’Estudis

María Ángeles Sánchez Olivares   

Adreça electrònica: msanc566@xtec.cat

Horari d’atenció al públic : dimarts de 12 a 13 i dimecres 15 a 15.30

Per consultes feu un correu electrònic.