Projecte educatiu de centre (PEC)

Projecte educatiu de centre

El Projecte educatiu de centre (PEC) recull entre d’altres: els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, el projecte lingüístic, l’estructura organitzativa i l’avaluació de centre.

El podeu consultar en aquest enllaç.