Horaris

Clock-96Horari d’atenció al públic del Dept. d’alumnat:

  • mes de juny: a la tarda de dilluns a dijous de 16 a 19 h
  • mes de juliol: al matí de dilluns a dijous de 10 a 13 h

L’escola romandrà tancada al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Blanes:

13 d’octubre de 2023 – lliure disposició

24 de novembre de 2023 – lliure disposició

7 de desembre de 2023 – lliure disposició

23 de febrer de 2024 – lliure disposició

22 de març de 2024 – lliure disposició

2 d’abril de 2024 – festiu local