Proves del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres 2022-2023

El Departament d’Educació organitza la convocatòria a les proves del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per obtenir els certificats d’anglès, francés, alemany, italià, i també àrab i xinès.

El nivells que es poden certificar són els següents:

  • Nivell intermedi B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)
  • Nivell intermedi B2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)

Aquest prgrama està dirigit al alumnat d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.

CALENDARI INSCRIPCIÓ

  • Termini: del 6 al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
  • Pagament de la taxa: fins a l’11 de febrer de 2023, abans de les 22:00 h.

Cliqueu aquí per a consultar tota la informació a la RESOLUCIÓ EDU/3309/2022