Proves del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres 2023-2024

El Departament d’Educació organitza la convocatòria a les proves del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per obtenir els certificats d’anglès, francès, alemany, italià, i també àrab i xinès.

El nivells que es poden certificar són els següents:

  • Nivell intermedi B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)
  • Nivell intermedi B2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)

Aquest programa està dirigit al alumnat d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.

Més informació en aquest enllaç.