Cursos per a joves estudiants

L’EOI Badalona us ofereix cursos de preparació per a les proves de certificació de B1 i B2 d’anglès de les Escoles Oficials d’Idiomes en col·laboració amb el vostre institut.

Aquests cursos estan adreçats a l’alumnat dels centres adscrits al Programa de Certificació a partir de 15 anys (o que els compleixi durant l’any 2023), que tingui un nivell intermedi B1 o B2 d’anglès i vulgui obtenir un certificat d’aquest nivell.

Informació cursos B1, B2.1 i B2.2 per a joves estudiants