Cursos per a joves estudiants

L’EOI Badalona us ofereix cursos de preparació per a les proves de certificació de B1 i B2 d’anglès de les Escoles Oficials d’Idiomes en col·laboració amb el vostre institut.

Aquests cursos estan adreçats a l’alumnat dels centres adscrits al Programa de Certificació a partir de 15 anys (o que els compleixi durant l’any 2023), que tingui un nivell intermedi B1 o B2 d’anglès i vulgui obtenir un certificat d’aquest nivell.

Informació cursos B1, B2.1 i B2.2 per a joves estudiants

Presentació sobre el Programa de Certificació per les famílies  (20/09/2023)

Matrícula

La matrícula definitiva quedarà condicionada al resultat obtingut en la prova de nivell i a les places disponibles.
Es retornarà l’import total de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça (per no poder obrir grups o per excés de matrícula).
No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.
En cas de renúncia abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives (55 €).