Fitness culturel B2/C1

***Avec des nouveautés***

Fitness culturel, c’est un éventail de thèmes tous différents des années précédentes, qui touchent divers domaines de la philosophie, du sport, de la littérature, du théâtre, de la chanson, de l’art, etc. Ils vous seront présentés par les intervenants que vous connaissez et par d’autres tout aussi passionnés pour que vous puissiez découvrir des aspects variés de la culture francophone tout en musclant votre français. Les surprises seront au rendez-vous ! D’autre part, nous vous proposerons des sorties culturelles en collaboration avec le festival de courts-métrages Filmets et le « Oui festival de théâtre » ! Ces activités ne sont pas incluses dans le prix de l’inscription au cours.

El curs està adreçat a l’alumnat de francès que hagi cursat B2.2 o C1 d’EOI o estigui en possessió d’un certificat B2 o C1 en llengua francesa. Les persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova telemàtica.

 • Professor: Diversos ponents
 • Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores)
 • Modalitat: presencial
 • Idioma en què s’imparteix el curs: francès
 • Horari: dimarts de 18:30 a 20:30 h.
 • Lloc: aula 21
 • Dates: del 10 d’octubre al 20 de febrer (no hi haurà classe alguns dimarts, us proposarem participar en diferents activitats culturals).
 • Preu: 204 €
 • Matrícula:
  • Del 12 al 29 de setembre o fins que s’acabin les places.
  • Presencial. Matins de 10 a 13 h i tardes de 16 a 18.30 h (divendres a la tarda tancat)
 • Places limitades: Un mínim de 12* i un màxim de 20 places

El pagament del curs i del material (si s’escau) es farà per Servicaixa amb l’imprès que es donarà al moment de la matrícula.
La matrícula definitiva quedarà condicionada al resultat obtingut en la prova de nivell i a les places disponibles.
Es retornarà l’import total de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça (per no poder obrir grups o per excés de matrícula).
No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.
En cas de renúncia abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives (55 €).

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.