Qui som?

L’Escola Oficial d’Idiomes de Badalona es posa en funcionament l’any 2003 en un edifici renovat on impartim classes d’anglès, alemany i francès. És un centre públic, no universitari d’ensenyaments especialitzats regulats per la Llei Orgànica de l’Educació (LOE) i la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). 

Els idiomes que ensenyem s’estructuren en quatre nivells, Bàsic, Intermedi i Avançat, equiparables amb els nivells A2 (LOE), B1 (LOMCE), B2 (LOMCE) i C1 (LOE) del Marc Europeu Comú de Referència. L’escola també gestiona les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats.