Qui som?

L’Escola Oficial d’Idiomes de Badalona es posa en funcionament l’any 2003 en un edifici renovat on impartim classes d’anglès, alemany i francès. És un centre públic, no universitari, d’ensenyaments especialitzats regulats per la Llei Orgànica de l’Educació (LOE) i la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). 

Els idiomes que ensenyem s’estructuren en quatre nivells, Bàsic, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat, equiparables amb els nivells A2, B1, B2 i C1 del Marc Europeu Comú de Referència. L’escola també gestiona les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats.