Alumnat lliure

El dia i l’hora de les proves orals de la convocatòria extraordinària de Febrer 2023 es confirmaran el dia de la prova escrita.

El dia i l’hora de les proves orals de la convocatòria ordinària de Maig-Juny 2023 es confirmaran el dia de la prova escrita.