Certificats

CERTIFICATS OFICIALS

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en cinc nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

  • Certificat de Nivell Bàsic (cursos A1 i A2): equivalent al nivell A2+ del Marc Europeu Comú de Referència  (per a alumnes oficials i alumnat del IOC)
  • Certificat de Nivell Intermedi B1 (curs B1) : equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials, candidats lliures i alumnat del IOC )
  • Certificat de Nivell Intermedi B2 (cursos B2.1 i B2.2): equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials, candidats lliures i alumnat del IOC)
  • Certificat de Nivell Avançat C1 (curs C1): equivalent al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials i candidats lliures)
  • Certificat de Nivell Avançat C2 (cursos C2.1 i C2.2) Actualment és un pla experimental, només hi ha el curs C2.1 i no hi ha convocatòria de certificació (excepte català).

Descripció i qualificació de les proves

Mostres de les proves

Convocatòries per a l’obtenció dels certificats: Convocatòria extraordinària de febrer i convocatòria ordinària de maig-juny.

Expedició de títols de Nivell Intermedi B2 i Nivell Avançat C1

 

ALUMNAT LLIURE 

El dia i l’hora de les proves orals de la convocatòria extraordinària de Febrer 2023 es confirmaran el dia de la prova escrita.

El dia i l’hora de les proves orals de la convocatòria ordinària de Maig-Juny 2023 es confirmaran el dia de la prova escrita.

 

PROGRAMA DE CERTIFCACIÓ

  • Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres per a centres d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial adscrits al programa.