Programa PIA+ per a professorat

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari. Trobeu més informació a l’enllaç següent:

    • Informació PIA +
    • En el moment de la formalització de la matrícula, cal inscriure’s utilitzant el correu corporatiu @xtec.cat
    • En iniciar el curs, presentar el carnet docent a la secretaria del centre on s’ha matriculat per validar ser docent i estar en actiu en el moment de fer la inscripció al curs i al llarg d’aquest.
    • Sol·licitud de retorn de taxes per a l’alumnat APTE entre l’1 i el 14 de juliol de 2023 en el següent enllaç.