Programa PIA+ per a professorat

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari. Trobeu més informació a l’enllaç següent:

    • Informació PIA +
    • Sol·licitud de retorn de taxes per a l’alumnat APTE entre l’1 i el 10 de juliol de 2022 en el següent enllaç.