Taxes i preus públics

Informació general sobre taxes i preus públics

Preus públics: cursos A1, A2 i C1 (ORDRE EDU/155/2020 de 18 de setembre)

1a matrícula 2a vegada (coeficient d’1,3 de la quota prevista) 3a vegada (coeficient d’1,8 de la quota prevista)
Matrícula ordinària + serveis* 305,00 €

(matrícula 275,00 € + serveis 30,00 €)

396,50 €

(matrícula 357,50 € + serveis 39,00 €)

549,00 €

(matrícula 495,00 € + serveis 54,00 €)

Matrícula i serveis* amb bonificació 50% 152,50 €

(matrícula 137,50 € + serveis 15,00 €)

198,25 €

(matrícula 178,75 € + serveis 19,50 €)

274,50 €

(matrícula 247,50 € + serveis 27,00 €)

Exempció de pagament 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*Preu del servei d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament: 30 € (preu públic), regulat per l’ORDRE EDU/155/2020 (modificada per l’ORDRE EDU/114/2021), de pagament obligatori i subjecte a bonificacions i exempcions. Aquesta quota possibilita els serveis de biblioteca, grups de conversa, activitats culturals i conferències, missatgeria i altres materials pedagògics.

    • NOU! Bonificacions del 50% als cursos A1, A2 i C1

– Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent de la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.

– Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.

– Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.

Taxes: cursos B1, B2.1 i B2.2 (DECRET LEGISLATIU 3/2008 de 25 de juny)

1a matrícula 2a vegada (coeficient d’1,3 de la quota prevista) 3a vegada (coeficient d’1,8 de la quota prevista)
Matrícula ordinària + serveis* 327,60 €

(matrícula 297,60 € + serveis 30,00 €)

425,90 €

(matrícula 386,90 € + serveis 39,00 €)

589,70 €

(matrícula 535,70 € + serveis 54,00 €)

Matrícula i serveis* amb bonificació 50% 163,80 €

(matrícula 148,80 € + serveis 15,00 €)

212,95 €

(matrícula 193,45 € + serveis 19,50 €)

294,85 €

(matrícula 267,85 € + serveis 27,00 €)

Exempció de pagament 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*Preu del servei d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament: 30 € (preu públic), regulat per l’ORDRE EDU/155/2020 (modificada per l’ORDRE EDU/114/2021), de pagament obligatori i subjecte a bonificacions i exempcions. Aquesta quota possibilita els serveis de biblioteca, grups de conversa, activitats culturals i conferències, missatgeria i altres materials pedagògics.

  • Més informació sobre taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2)
  • Aquestes taxes, que no inclouen els llibres, s’han de pagar, d’un sol cop, en el termini de 24 hores de la data de matrícula a les oficines de “La Caixa”.
  • Exempcions i bonificacions generals