Certificats oficials

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en cinc nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

Descripció i qualificació de les proves

Taxes

Mostres de les proves

Convocatòries per a l’obtenció dels certificats: Convocatòria extraordinària de febrer i convocatòria ordinària de maig-juny.