Certificats oficials

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en cinc nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

Descripció i qualificació de les proves
Mostres de les proves
Convocatòries per a l’obtenció dels certificats: Convocatòria extraordinària de febrer i convocatòria ordinària de maig-juny.

 

Expedició de títols acadèmics
  • Certificat de nivell intermedi B1: es pot recollir a l’escola en horari de secretaria a partir d’1 mes després de la publicació dels resultats. Cal presentar el DNI.
  • Certificats de nivell intermedi B2 i avançat C1: es pot sol·licitar a la secretaria de l’escola a partir d’1 mes després de la publicació dels resultats. Cal abonar la taxa corresponent. El termini d’expedició és de dos anys, però el resguard té la mateixa validesa que el títol.

Taxa per a l’expedició: 78 €. Consulteu les bonificacions i exempcions.