Convalidació de matèries ESO i batxillerat

  • L’alumnat d’ESO que cursa una segona llengua estrangera que no s’ofereixi en el centre educatiu i que ho fa en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar-ne el reconeixement. Més informació aquí.
  • Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una EOI poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de matèries optatives (1r batxillerat) o  matèries de modalitat, pròpia o aliena, o dues matèries específiques (2n batxillerat). Més informació aquí.
  • A més, l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculi d’una segona llengua estrangera en una EOI, diferent de la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic (cursos d’A1, A2 i C1).