Alumnat lliure del Programa de certificació de llengües estrangeres

Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres per a centres d’Educació Secundària Obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial adscrits al programa.

 • Consultar admesos i exclosos provisionals (a partir del 16 de febrer 2024)
  Codi d’identificador (DNI, NIE, PASSAPORT) + Codi de sol·licitud
 • Cursos de preparació al B1 i B2 per a l’alumnat dels centres adscrits.
 • Presentació del programa per a les famílies del 20 setembre 2023.
 • Calendari de certificació
  • Fins al 17 de gener 2024: Preinscripció dels centres.
  • Del 5 al 9 de febrer de 2024: Inscripció i pagament dels drets d’examen a través d’un enllaç proporcionat pels centres de secundària a les famílies de l’alumnat prèviament preinscrit.
  • Prova escrita divendres 12 d’abril de 2024 a les 15.30 hores a l’EOI Badalona
  • Prova oral: El dia d’aquesta prova s’indicarà en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.
  • Publicació de qualificacions provisionals: 13 de maig de 2024.
  • Reclamacions: es podran presentar per escrit fins al 16 de maig de 2024.
  • Publicació de qualificacions definitives: 17 de maig de 2024.
 • Consulta de resultats