Alumnat lliure del Programa de certificació de llengües estrangeres

Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres per a centres d’Educació Secundària Obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial adscrits al programa.

 • Consultar admesos i exclosos provisionals
  Codi d’identificador (DNI, NIE, PASSAPORT) + Codi de sol·licitud
 • Cursos de preparació al B1 i B2 per a l’alumnat dels centres adscrits.
 • Presentació del programa per a les famílies del 21 setembre 2022.
 • Calendari de certificació
  • Fins al 18 de gener 2023: Preinscripció dels centres.
  • Del 6 al 10 de febrer de 2023: Inscripció i pagament dels drets d’examen a través d’un enllaç proporcionat pels centres de secundària a les famílies de l’alumnat prèviament preinscrit.
  • Prova escrita divendres 14 d’abril de 2023 a les 15.30 hores a l’EOI Badalona
  • Prova oral: El dia d’aquesta prova s’indicarà en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.
  • Publicació de qualificacions provisionals: 15 de maig de 2023.
  • Reclamacions: es podran presentar per escrit fins al 18 de maig de 2023.
  • Publicació de qualificacions definitives: 19 de maig de 2023.