Alemany

Horaris 2022-2023

* En el marc de la 19a hora, hi haurà 15 minuts de docència personalitzada abans de la classe almenys durant mig curs.

**L’ensenyament presencial es pot veure afectat per la normativa sanitària vigent.

Professorat

Horari d’atenció 15 minuts abans de classe (amb cita prèvia)
Ulrich Reichenbach – Cap de departament ulrich.reichenbach@eoibadalona.cat
Sonia Cubero sonia.cubero@eoibadalona.cat

Informacions: Disponible a partir del 22 de setembre

Conversa

Consulteu amb el vostre professor / la vostra professora

Webs d’interès