Matrícula nou alumnat

Llença’t a aprendre idiomes amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Badalona! Vine i parlaràs anglès, francès o alemany!

 • Informació sobre el procés
 • Quadre resum del procés
 • Guia: Pas a pas del procés de preinscripció i matrícula
 • Consulta de vacants i centres (publicació: juliol 2023)
 • Horaris per al 2023/24
 • Taxes i preus públics
 • Preinscripció de 1r a C1 i accés a consultes per internet (aplicació informàtica oberta les 9.00 h del 4 de setembre fins a les 14 hores del 13 de setembre de 2023).
 • Preinscripció a C2 i accés a consultes per internet (aplicació informàtica oberta des de les 9.00 h del 4 de setembre fins a les 14 hores del 13 de setembre de 2023).
 • En el cas d’haver d’ajuntar un certificat que eximeixi de la prova de nivell, és molt important assegurar-se que aquest ha estat acceptat abans del 13 de setembre fins a les 17 h. Es pot comprovar des de la mateixa aplicació informàtica de preinscripció. En cas de no ser vàlid, cal posar-se en contacte amb l’escola.
 • Test de nivell telemàtic per als idiomes impartits a la nostra escola. Cal fer-lo quan es tenen coneixements de l’idioma, però no es disposa de cap certificat que acrediti el nivell. El període per fer-lo s’inicia en el moment de fer la preinscripció i finalitza a les 17.00 hores del 13 de setembre.
 • Sorteig per a l’assignació de places: 15 de setembre de 2023, a les 12.00 hores. Consulta pública de resultats a partir de les 20 hores, a l’aplicació de la preinscripció.
 • Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20 hores del 15 de setembre fins a les 23.59 hores del 19 de setembre de 2023.
 • Període de matriculació en línia de les places vacants: 21 de setembre de 2023 des de les 12 hores (anglès); 22 de setembre de 2023 des de les 9 hores fins a les 23.59 hores (tots els idiomes, anglès inclòs).
NIVELL C2
IMPORTANT:

En matricular-vos a l’Escola Oficial d’Idiomes de Badalona, us esteu matriculant en un ensenyament presencial. És la vostra responsabilitat assistir a les classes, seguir les activitats d’aula, que poden comportar l’ús del telèfon mòbil, les tasques telemàtiques (aules Moodle/ Google Classroom) i altres deures que el professorat us encarregui. Aquesta feina constitueix informació essencial per a l’avaluació continuada i per al seguiment que el professorat fa del seu alumnat.