Cursos oficials

Els cursos oficials tenen com a finalitat dotar l’alumnat d’un domini general de l’idioma. Són cursos presencials que segueixen el pla d’estudis comú a totes les EOI i que porten a l’obtenció dels certificats oficials. Tenen una durada mínima de 130 hores cadascun, distribuïts de la següent manera:

Al final de cada nivell els alumnes obtindran el certificat corresponent.

A la EOI Badalona hi ha cursos ordinaris d’alemany, anglès i  francès.
Els cursos tenen una mitjana de 4,5 hores setmanals (en sessions de dues hores i 15 minuts) de setembre a maig.

Hi ha dos torns:

  • Dilluns / Dimecres
  • Dimarts / Dijous

I dues franges horàries :

  • De 16.00h a 18.15h
  • De 18.45h a 21.00h

Curs 2023-2024

Horaris

Calendari

Calendari d’exàmens finals (disponible a partir del desembre)