Grups de conversa

Classes de conversa per a l’alumnat de l’escola en grups reduïts a diferents nivells