C1 PLUS: Mastering fluency

 • You have reached C1 in English, but your learning journey is far from over. Do you want to continue delving into current affairs and engaging topics to be better prepared to take part in thought-provoking discussions? Are you ready to embrace this challenge and take your English proficiency to new heights?

  El curs està adreçat a l’alumnat d’anglès que hagi cursat el C1 d’EOI o estigui en possessió d’un certificat C1 en llengua anglesa. Les persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova telemàtica.

  • Professor: Sr. Michael van Laake
  • Durada: 60 hores
  • Idioma en què s’imparteix el curs: anglès
  • Horari: dilluns de 18:30 a 20:30 h.
  • Lloc: Aula 11
  • Data: del 9 d’octubre al 3 de juny
  • Preu: 295 €
  • Matrícula:
  • Places limitades: Un mínim de 12* i un màxim de 20 places

El pagament del curs i del material (si s’escau) es farà per Servicaixa amb l’imprès que es donarà al moment de la matrícula.
La matrícula definitiva quedarà condicionada al resultat obtingut en la prova de nivell i a les places disponibles.
Es retornarà l’import total de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça (per no poder obrir grups o per excés de matrícula).
No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.
En cas de renúncia abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives (55 €).

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.