Beyond B2

 • Beyond B2 is the tailor-made course you need to get rid of all those mistakes you’ve been dragging around for years. Don’t you feel there are some aspects of your English you just can’t seem to improve? Pronunciation, grammar you’ve already studied, useful words you can’t remember… Learn how to do it in a fun way, using the English you find all around you every day.

  El curs està adreçat a l’alumnat d’anglès que hagi cursat el B2.2 o 5è d’EOI o estigui en possessió d’un certificat B2 en llengua anglesa. Les persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova telemàtica.

  • Professor: Sr. Giovanni Migliara
  • Durada: 60 hores
  • Idioma en què s’imparteix el curs: anglès
  • Horari: dimecres de 18:30 a 20:30 h.
  • Lloc: Aula 23
  • Data: del 5 d’octubre al 24 de maig
  • Preu: 295 €
  • Matrícula:
   • Del 12 al 30 de setembre o fins que s’acabin les places.
   • Presencial. Matins de 10 a 13 h i tardes de 16 a 18.30 h (divendres a la tarda tancat)
  • Places limitades: Un mínim de 12* i un màxim de 20 places

El pagament del curs i del material (si s’escau) es farà per Servicaixa amb l’imprès que es donarà al moment de la matrícula.
La matrícula definitiva quedarà condicionada al resultat obtingut en la prova de nivell i a les places disponibles.
Es retornarà l’import total de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça (per no poder obrir grups o per excés de matrícula).
No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.
En cas de renúncia abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives (55 €).

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.