Certificats d’idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del… Llegeix més»

Cursos especials – Places vacants!!

Vols estudiar anglès o japonès? Encara hi ets a temps! Places vacants a:

  • Introducció a l’anglès I, II i III (Cursos per aprendre anglès bàsic)
  • Actualització lingüística i conversa d’anglès. Usuari iniciat. (Curs per actualitzar i millorar l’anglès).
  • Introducció al japonès I i II

Anima’t!
Per obtenir informació dels cursos,… Llegeix més»

Documentació nou alumnat

Els nous alumnes de l’escola han de portar la documentació següent al centre:

  • Imprès de matrícula complimentat
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del títol d’estudis  (ESO, EGB, matrícula universitària, carnet d’estudiant de la universitat, etc. Qualsevol cosa que demostri que s’ha superat l’educació obligatòria).