Títols dels nivells assolits durant el curs 2020-2021

Ja podeu sol·licitar al nostre departament d’alumnat/secretaria, els títols dels nivells A2, B1, B2 i C1 assolits durant el curs 2020- 2021.

En el cas dels títols de B2 i  de C1, cal que ho feu abans de les 18.00h, ja que l’aplicació informàtica tanca a partir d’aquesta hora.