Convocatòria extraordinària certificats d’anglès B1, B2, C1

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Periode d’inscripció: del 14 de novembre (a partir de les 9.00 h) al 18 de novembre de 2022

L’EOI de Blanes és centre examinador del nivell intermedi B2.

Més informació en aquest enllaç