Biblioteca

HORARI D’OBERTURA I DE PRÉSTEC:

dilluns i dimecres, de 12:00 a 20:00

dimarts i dijous, de 9:30 a 20:00

divendres, de 9:30 a 20:00

PRÉSTEC:

 • Abans d’entrar a la Biblioteca, cal que hi deixeu el vostre DNI o el carnet d’estudiant.
 • El préstec de llibres s’efectuarà a la Consergeria de l’EOI. Només cal que trieu llibre o DVD a la biblioteca i que presenteu el vostre carnet d’estudiant a Consergeria.
 • Es podrà agafar un màxim d’un llibre per dues setmanes amb opció de pròrroga i un màxim d’un DVD per setmana.
 • Cal que retorneu els materials en préstec en el termini indicat
 • Els retards en la devolució de documents es sancionaran excloent l’usuari del servei de préstec tants dies com dies de retard s’hagin acumulat per cada document.
 • Es podrà renovar el préstec dels documents, sempre que no hagin estat reservats per un altre usuari, durant els tres últims dies del seu termini de préstec a Consergeria.
 • En cas de deteriorament o pèrdua dels materials prestats, l’usuari estarà obligat a adquirir un nou exemplar (exceptuant el cas de robatori si l’usuari presenta la denúncia corresponent). En cas de no devolució d’algun document es denegarà la renovació del carnet el curs següent.
 • S’haurà de respectar la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual dels documents en préstec.

NORMATIVA

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials de la Biblioteca, els usuaris que hi accedeixin hauran de complir amb les següents obligacions:

 • Mantenir el silenci
 • No menjar ni beure
 • Silenciar els telèfons mòbils i no parlar-hi
 • No reservar llocs de treball a tercers
 • Utilitzar amb cura el fons documental i els equipaments del centre