Preinscripció curs 2022-2023

IMPORTANT:

En matricular-vos a l’Escola Oficial d’Idiomes de Badalona, us esteu matriculant en un ensenyament presencial. És la vostra responsabilitat assistir a les classes, seguir les activitats d’aula, que poden comportar l’ús del telèfon mòbil, les tasques telemàtiques (aules Moodle/ Google Classroom) i altres deures que el professorat us encarregui. Aquesta feina constitueix informació essencial per a l’avaluació continuada i  per al seguiment que el professorat fa del seu alumnat.

Si la normativa sanitària ho requereix, una part o la totalitat de les classes podrà fer-se de forma telemàtica sincrònica o asincrònica mitjançant les eines digitals presentades a principi de curs.

NIVELL C2