Pla d’estudis

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2023-24

  NIVELL bàsic NIVELL intermedi NIVELL intermedi Avançat
 
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1 C2
Idioma Grups per nivells  
Alemany 2 2 2 1 1 1 *
Anglès 1 2 3 3 3 2 *

*El nivell Avançat C2 d’anglès està organitzat en dos cursos acadèmics de 130 hores cadascun i té com a finalitat principal capacitar els alumnes per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte; en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional; tant receptiva com productivament, de forma parlada i escrita, i presencialment o a través de mitjans tècnics.

De moment, l’EOI del Vallès Oriental no imparteix aquest nivell.

Poden accedir al primer curs del nivell avançat C2 els alumnes que estiguin en possessió del certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes o d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes, reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació. La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica durant el període de preinscripció establert cada any.