Pla d’Impuls de l’Anglès (programa PIA+)

Informació del Programa PIA+ per al proper curs 2022-2023

El Programa PIA+ 2022-2023 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC. Es tracten de cursos oficials i extensius durant el curs acadèmic (no durant l’estiu) a les EOI i semestrals a l’IOC, en uns idiomes i nivells concrets:

  • nivells de 4t, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
  • tots els nivells per a les llengües: alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès a les EOI
  • nivells de 3r, 4t i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
  • tots els nivells de la llengua alemanya que ofereix l’IOC

Modalitat matrícula d’actualització a les EOI, dins el Programa PIA+: per a aquells docents que faci, com a mínim, 2 anys de l’obtenció del títol oficial i vulguin actualitzar un idioma. En un dels idiomes i nivells que contempla el Programa PIA+, esmentats anteriorment.

El o la participant ha d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de matriculació i se li farà una devolució en acabar el curs, només si ha complert els requisits per participar en el programa i si obté la qualificació d’APTE o Aprofitament (alumnes de matrícula d’actualització). Es retorna l’import base de matriculació, sense incloure les despeses per a materials, plataformes digitals, penalitzacions per repetició de cursos, etc.

Destinataris: professorat en actiu a centres públics, privats concertats i municipals; professorat en actiu als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i als Serveis Centrals del Departament d’Educació i inspectores i inspectors en actiu al cos de la Inspecció Educativa.

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/llengues/programa-pia/