Alemany

 

Cap del Departament d’Alemany: Marianne Schiffels

e-mail: alemany@eoivallesoriental.net

Equip docent: Cristina Galbany, Irina Mihai, Alejandro Ramírez i Marianne Schiffels

A l’ Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental s’imparteixen els cursos de primer (A1), segon (A2), tercer (B1), quart (B2.1), cinquè (B2.2) i C1  de llengua alemanya.

Les classes són de 4 hores i 30 minuts setmanals, dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous). Alguns d’aquests cursos s’ofereixen en modalitat semipresencial.

Oferim als nostres alumnes de participar en intercanvis lingüístics (tàndems) via zoom amb estudiants d’espanyol de la universitat de Bielefeld.