Alemany

 

Cap del Departament d’Alemany: Marianne Schiffels

e-mail: alemany@eoivallesoriental.net

Equip docent: Irina Mihai, Cristina Galbany, Alejandro Ramírez i Marianne Schiffels

A l’ Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental s’imparteixen els cursos de primer (A1), segon (A2), tercer (B1), quart (B2.1), cinquè (B2.2) i C1  de llengua alemanya.

Les classes són de 4 hores i 30 minuts setmanals, dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous). Alguns d’aquests cursos s’ofereixen en modalitat semipresencial.

També s’ofereix el curs monogràfic de C1+. En aquest cas, les classes són de dues hores i mitja un dia a la setmana.

Oferim als nostres alumnes de participar en intercanvis lingüístics (tàndems) via zoom amb estudiants d’espanyol de les universitats de Lüneburg i Bielefeld.

Setmanes de pel·lícules alemanyes a Barcelona: Deutsche Filmwoche