Horaris i professorat

Clock-96

HORARIS ALEMANY CURS 2024-25

 

  dilluns dimecres dimarts dijous   AULA
1er A (A1) 16:00 – 18:15 16:00 – 18:15     1.6
1er B semipresencial* (A1) 18:30 – 20:45

presencial

puntualment

    1.6
2on A (A2) 16:00 – 18:15 16:00 – 18:15     1.5
2on B semipresencial* (A2) 18:30 – 20:45

presencial

puntualment

    1.5
3er A (B1)     16:00 – 18:15 16:00 – 18:15 1.6
3er B semipresencial* (B1)     18:30 – 20:45 presencial puntualment 1.6
4rt B semipresencial* (B2.1)     18:30 – 20:45 presencial puntualment 1.5
5è B Semipresencial * (B2.2)     presencial puntualment 18:30 – 20:45 1.6
C1 B Semipresencial*     presencial puntualment 18:30 – 20:45 1.5

Els cursos ordinaris de l’EOI del Vallès Oriental per al curs escolar 2024-2025 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques i sortides escolars. Aquests horaris poden estar sotmesos a canvis.

*Cursos semipresencials: característiques

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball online asincrònic (individual i en grup). Els requisits per poder dur a terme la formació en aquesta modalitat són els següents:

 • L’assistència a una classe presencial de 2 hores 15 minuts  setmanals al centre.
 • Una classe online asincrònica en un entorn virtual d’aprenentatge equivalent a 2 hores 15 minuts de feina setmanals i que està composta per:
  • Tasques individuals diverses proposades pel professor/a (cal disposar d’un ordinador amb una bona connexió a Internet).
  • Tasques en grup de manera regular i en l’horari que millor convingui als alumnes i que s’hauran de presentar al professor/a en el termini establert. Aquestes tasques poden ser enregistraments de tasques orals en grup, projectes, escrits col.laboratius,etc
 • Una secció de deures, que cal diferenciar de la classe online asincrònica en si.
 • Disponibilitat per part de l’alumnat per assistir, en casos puntuals, a una segona classe setmanal presencial al centre (que substituirà les 2 hores 15 minuts setmanals de classe online asincrònica), per realitzar proves d’avaluació contínua o tutories individuals. 

Així mateix, hi haurà un breu període inicial d’adaptació a la modalitat semipresencial, a determinar per cada professor, durant el qual caldrà venir a l’escola dos dies a la setmana en lloc d’un. 

En qualsevol cas, el vostre professor/a us proporcionarà un calendari dels dies presencials de tot el curs el primer dia de classe. 

Notes importants: 

 • La classe online asincrònica s’ha d’entendre com si fos una classe presencial i la seva realització dins el termini establert compta com a assistència. 
 • És requisit haver fet la classe online asincrònica per ser capaç de seguir el ritme de la classe presencial el següent dia. 
 • La classe online asincrònica és imprescindible per assolir amb garanties els objectius del nivell. 
 •  Al 1r, 2n i 3r alemany semipresencial / presencial: si només podeu venir presencialment a la primera franja i igualment voleu fer la modalitat semi, també és possible, venint el dia presencial a la primera franja horària i fent el segon dia online, en el mateix “classroom” que els alumnes de segona franja

Altres aspectes:

 • Drets i deures de l’alumnat: són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.
 • Continuïtat: el caràcter experimental d’aquests cursos no permet garantir la continuïtat de la modalitat semipresencial en cursos següents.
 

Enllaç per a fer la matrícula