Biblioteca/Sala d’estudi

Horari sala d’estudi-biblioteca

  • Durant l’any escolar: de dilluns a dijous, de 9.00 h a 21.00 h (el servei de préstec es fa online).
  • Juny i juliol: a determinar

 

Normativa

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials de la Biblioteca, els usuaris que hi accedeixin hauran de complir amb les següents obligacions:

  • Mantenir el silenci
  • No menjar ni beure
  • Silenciar els telèfons mòbils i no parlar-hi
  • No reservar llocs de treball a tercers
  • Utilitzar amb cura el fons documental i els equipaments del centre

 

Préstec

Biblioteca de l’escola

Biblioteques online

Compra online llibres de text: