Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Vallès Oriental. El consell escolar de l’EOI Vallès Oriental està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Esther González
Secretària: Cristina Galbany
Cap d’estudis: John Mackay

Representants del professorat

Marianne Schiffels, Agnès  Dachs, Àlvaro Bagaria, Alejandro Ramírez i Jordi Soldevila

Representants de l’alumnat

Eulàlia Purtí, Francesc España, Glòria Giménez, Roger Piñol i Sandra Marín

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Joana Martinez

Representant de l’Ajuntament

Isidre Plaza