Equip directiu

Directora
Esther González
Horari d’atenció: cita prèvia

Cap d’estudis
John Mackay
Horari d’atenció: cita prèvia
(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Secretària
Cristina Galbany
Horari d’atenció: cita prèvia
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)