Acords del Consell Escolar

Acords presos en Consell Escolar durant el curs 2021-2022
  1. S’aproven els cursos especials del curs 21-22: C1+ anglès, C1+ alemany, Prepara’t per al B1 d’anglès, Prepara’t per al B2 d’anglès, cursos per a treballadors/es de l’Ajuntament
  2. S’aprova la memòria del Programa General de Centre (PGA) del curs 21-22
  3. S’aprova la PGA del curs 22-23
  4. S’aproven els pressupostos per al curs 21-22.
Acords presos en el Consell Escolar durant el curs 2022-23
  1. S’aproven els cursos especials del curs 22-23: C1+ anglès, C1+ alemany, Prepara’t per al B1 d’anglès, Prepara’t per al B2 d’anglès, cursos per a treballadors/es de l’Ajuntament
  2. S’aprova la memòria del Programa General de Centre (PGA) del curs 22-23
  3. S’aproven els pressupostos per al curs 22-23.
  4. S’aproven nous punt en les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)