Acords del Consell Escolar

Nous punts de les Normes d’organització i funcionament del centre

Aprovats en el consell Escolar del 27/01/2023

 

  1. Desconnexió digital:

Per tal de preservar el dret a la desconnexió digital, el professorat del centre respecta l’horari de la jornada laboral (de dilluns a dijous de 9 a 21 i divendres de 9 a 15h) a l’hora d’enviar correus electrònics. Si algun membre del claustre necessita treballar fora de la jornada laboral, es recomana:

  1. Programar l’enviament de correus perquè es rebin en jornada laboral.
  2. Deshabilitar les notificacions del Drive (Google Docs…).

 

  1. Alumnes amb trasllat a mig curs d’avaluació continua:

Si un alumne arriba a l’escola a mig curs o passat ja el primer trimestre provinent d’una altra EOI i té avaluació contínua, cal que aquest alumne sol·liciti al professor de l’EOI d’origen faci arribar a l’escola un escrit amb l’avaluació d’aquest alumne en aquella escola durant aquesta primera part del curs, per tal que se li pugui convalidar aquesta part de l’avaluació contínua. 

 

  1. Nomenaments de comunicació social:

Cada any l’equip directiu ha de nomenar aquell professorat que s’encarregarà de la comunicació social de l’escola (xarxes com Instagram, Twitter i la pàgina web).