Consell Escolar – acords

Curs 2021-2022:

  • S’aprova l’oferta dels cursos especials: C1+ d’anglès i d’alemany, Prepara’t per al B1 d’anglès i Prepara’t per al B2 d’anglès, Anglès per  a l’Administració.
  • S’aprova la memòria de la Programació General Anual (PGA) del curs 2020-2021.
  • S’aprova la PGA del curs 2021-2022.
  • S’aproven els pressupostos de l’any 2022.