Prepara’t pel B2 d’anglès.

Curs del 23 d’octubre, 2023 al 29 de gener, 2024 

Professor:  Ian C. Simpson

Destinataris del curs:

Alumnes que es vulguin presentar per lliure a les proves de Certificat de B2 d’Anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes i que no son alumnes actuals d’EOI d’anglès.

Requisits:

 • El curs és per aquelles persones que ja se situen al nivell B2 i necessiten una orientació i una ajuda per a preparar-se per fer l’examen del certificat.
 • Podeu fer el següent test de nivell online si no sabeu si esteu al nivell B2. El resultat és orientatiu.
 • Edat recomanada: a partir de 16 anys
 • Durada:  30 hores (12 sessions de 2,5 hores), del Curs del 23 d’octubre al 29 de gener, 2024
 • Horari:  dilluns 18.30-21.00
 • Lloc: Aula 1.4 (per confirmar)

Objectius del curs:

Dotar a l’alumne que es vol presentar per lliure a les proves de Certificat d’Anglès d’eines per a poder afrontar amb èxit el Certificat B2.

Programa del curs:

 • A l’aula es treballen estratègies d’examen en les 5 destreses: Comprensió Escrita, Comprensió Oral, Mediació Escrita i Oral, Expressió Escrita i Expressió Oral. També es farà un simulacre d’examen amb una tutoria individualitzada per detectar els punts febles i forts de cada alumne/a.
 • Preu: 175 € (material no inclòs)
 • Avaluació: Es farà un simulacre d’examen de Certificat d’Anglès B2
 • Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.
 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Pre-Inscripció i Matrícula:

 • Pre-inscripció oberta aquí a partir de l 22 de juliol de 2024 i fins a omplir les places. Un cop rebuda, l’escola us enviarà el full de pagament per ordre de realització de la pre-inscripció .
 • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Alumnes menors d’edat:

Els pares o tutors hauran d’emplenar el següent full d’autorització de menors.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i full d’autorització de menors, si s’escau).

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalització de la matrícula.

Informació Addicional

El curs no dona cap dret a ser admès a la prova de certificat per al que se’l prepara.
L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Enllaç a la butlleta de pre-inscripció  al curs

Atenció:

 

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.