Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària al mes de febrer de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents corresponent al nivell del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR):

  • Nivell B1 
  • Nivell B2 
  • Nivell C1

Seguint aquest enlla de l’XTEC trobareu tota la informació.