Càrrecs de coordinació

Cap departament de Francès:

Fanny Prevost Garcia

Coordinació informàtica:

Fanny Prevost Garcia

Prevenció riscos laborals:

Cap de departament d’Anglès:

Coordinació lingüística: