Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’Anglès
Sergi Panisello Ramírez
spanisel@xtec.cat
Horari d’atenció: Dimarts i dijous de 18:00 a 18:30 h

Cap departament de Francès
Fanny Prevost Garcia
fprevost@xtec.cat
Horari d’atenció: Dilluns o dimarts de 15 a 16 h

Prevenció riscos laborals: Fanny Prevost Garcia

Coordinació informàtica: Sergi Panisello Ramírez