Equip directiu

Horari d’atenció:

Directora: M. Pilar Sansó –  dimarts de 13.00 a 14.00h

Secretària: Fanny Prevost – dilluns de 13.00 a 14.00h