Horari d’atenció

DEPARTAMENT D’ALUMNAT
Departament encarregat del procés de preinscripció, matrícula, certificats, títols, beques, etc.

Adreça electrònica: e3010980@xtec.cat
Administrativa: Cèlia Solé Launes
 

 
El mes d’agost l’Escola Oficial d’Idiomes està tancada per vacances