Antics alumnes

MATRÍCULA CURSOS OFICIALS

Es considera antic alumnat el que es matricula el curs immediatament posterior al cursat en una EOI determinada.

Taxes oficials per al curs 2018-2019

Nivells 3r, 4t i 5è

1a matrícula 2a matrícula en el mateix nivell i idioma* 3a matrícula en el mateix nivell i idioma*
Matrícula oficial 286 € + 30 € 371.8 € + 30 € 514.8 + 30 €
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 143 € + 30 € 185.9 € + 30 € 257.4 € + 30 €
Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta +30 €

*Inclou No Apte, No Presentat i no Qualificat

Preus públics per al curs 2018–2019

Nivells 1r, 2n i C1

1a matrícula 2a matrícula en el mateix nivell i idioma* 3a matrícula en el mateix nivell i idioma*
Matrícula oficial 275 € + 30 € 357.5€ + 30 € 495 € + 30 €
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 137.5 € + 30 € 178.75 € + 30 € 247.5 € +30 €
Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €

El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària.

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta quota possibilita el nivell de prestacions recursos pedagògics i tecnològics a l’aula i el servei d’ús i de préstec de la biblioteca escolar.

L’alumnat que ja ha repetit un cop un curs i ha suspès al juny de 2018, ha de demanar convocatòria addicional, entre el 26 de juny i el 6 de juliol de 2018.

Trasllat ordinari

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

Trasllat extraordinari

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 16 i 17 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 23 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen. Podeu consultat el llistat d’EOI de Catalunya i les seves adreces i telèfons en aquest web i en  aquesta guia.