Preus matrícula

Taxes oficials per al curs 2020-2021

Nivells B1 i B2

Excepcionalment, a causa de la situació provocada per la pandèmia per al curs 2020-2021 no s’aplica recàrrec de repetició a la segona matrícula (no apte o no presentat) en el mateix nivell i idioma i s’aplica el coeficient de recàrrec d’1,3 en la tercera matrícula. Excepcionalment per al curs 2020-2021 hi ha la possibilitat de fer una quarta matrícula en el mateix nivell i idioma amb prèvia autorització de la direcció del centre. Això s’aplica a l’alumnat que ha obtingut la qualificació de “No apte” o “No presentat” durant el curs 2019-2020.

1a matrícula i 2a matrícula en el mateix nivell i idioma* 3a matrícula en el mateix nivell i idioma* 4a matrícula en el mateix nivell i idioma
Matrícula oficial 286 € + 30 € 371.8 € + 30 € 514.8 + 30 €
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 143 € + 30 € 185.9 € + 30 € 257.4 € + 30 €
Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta +30 €

*Inclou No Apte, No Presentat i no Qualificat

Preus públics

Nivells A1, A2, C1 i C2

1a matrícula i 2a matrícula en el mateix nivell i idioma* 3a matrícula en el mateix nivell i idioma* 4a matrícula en el mateix nivell i idioma
Matrícula oficial 275 € + 30 € 357.5€ + 30 € 495 € + 30 €
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 137.5 € + 30 € 178.75 € + 30 € 247.5 € +30 €
Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €

Excepcionalment, a causa de la situació provocada per la pandèmia per al curs 2020-2021 no s’aplica recàrrec de repetició a la segona matrícula (no apte o no presentat) en el mateix nivell i idioma i s’aplica el coeficient de recàrrec d’1,3 en la tercera matrícula. Excepcionalment per al curs 2020-2021 hi ha la possibilitat de fer una quarta matrícula en el mateix nivell i idioma amb prèvia autorització de la direcció del centre. Això s’aplica a l’alumnat que ha obtingut la qualificació de “No apte” o “No presentat” durant el curs 2019-2020.

Exempcions i bonificacions per a tots els alumnes oficials:

  1. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
  2. Les persones que tinguin una discapacitat acreditativa igual o superior al 33%.
  3. Les persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills/es.
  4. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
  6. Les persones víctimes de violència de gènere.
  7. Les persones menors tutelades o ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. Aquesta condició s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la infància i la Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació. Aquesta quota possibilita el nivell de prestacions recursos pedagògics i tecnològics a l’aula i el servei d’ús i de préstec de la biblioteca escolar.