Nous alumnes

L’accès a una matricula oficial es farà mitjançant preinscripció, aquesta és obligatòria per accedir per primera vegada a una EOI en modalitat presencial.

Per realitzar correctament la preinscripció, si us plau, llegiu atentament  tota la informació donada dins l’aplicatiu.

 La preinscripció la podeu realitzar:

  • telemàticament amb suport presencial a l’EOI  

 

Recordeu que la preinscripció no equival a ser alumne oficial, si desprès del sorteig esteu admesos haureu de formalitzar la matrícula a l’EOI Ribera d’Ebre

Documentació que us cal lliurar:

  1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  2. Original i fotocòpia de la certificació que ha permès l’exempció del test de nivell si escau
  3. Els majors de 14 i menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma estan cursant a l’ESO com a primera llengua estrangera
  4. Original i fotocòpia del document que dóna dret a la reducció o exempció de taxes (família nombrosa, etc)