Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Ribera d’Ebre. El consell escolar de l’EOI Ribera d’Ebre està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora i Cap d’estudis:  M. Pilar Sansó Olmos
Secretària:  Fanny Prevost Garcia

Representants del professorat

Fanny Prevost Garcia

Representants de l’alumnat

Mònica Ciurana Chortó i Ignacio Gastaminza

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

M. Cèlia Solé Launes

Representant de l’Ajuntament

Raúl Oliván Gallardo