Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Ribera d’Ebre. El consell escolar de l’EOI Ribera d’Ebre està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora i Cap d’estudis: Celia Estruch Bertó
Secretària: Pilar Sansó Olmos

Representants del professorat

Fanny Prevost Garcia, Patricia Jiménez Cortiella i Sergi Panisello Ramírez

Representants de l’alumnat

Inés Llop Miró, Mònica Ciurana Chortó i Núria Benaiges Aparicio

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

M. Cèlia Solé Launes

Representant de l’Ajuntament

Raúl Oliván Gallardo