Expedició de títols

Nivells bàsic i intermedi

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi.

Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a partir de mitjan juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Procediment:

Cal abonar les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola i tornar a l’escola per presentar el justificant de pagament. Llavors l’escola tramita la sol·licitud del títol. El full de sol·licitud del títol segellat per l’escola juntament amb el resguard de pagament serveix a tots els efectes com a Certificat

Un cop l’escola rep el títol es comunica a la persona interessada per correu postal. S’ha de recollir personalment a la Secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE. També es pot recollir presentant l’ autorització de terceres persones.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell avançat i C1 – 2017/2018)

  • Ordinària: 74,95 €
  • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
  • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
  • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts
  • Víctimes d’actes terroristes: Exempts.

Els alumnes amb resultat d’apte poden recollir els seus títols de la secretaria de l’escola qualsevol dia.

En el moment de la recollida, s’ha de signar el llibre de títols corresponent.

En cas que la persona interessada no pugui venir personalment, hi ha l’opció d’autoritzar una tercera persona per fer el tràmit. Només cal que empleneu i us descarregueu el següent formulari: AUTORITZACIÓ A TERCERES PERSONES. La persona que autoritzeu podrà venir a l’escola a signar en el vostre lloc per tal de recollir el títol. Consulteu en el següent enllaç horari d’atenció de SECRETARIA.

En el cas dels títols de Certificat de Nivell Intermedi B2 el procediment és gairebé el mateix. En el moment de la recollida s’ha de lliurar el resguard de pagament resultant de la sol·licitud que es fa en la secretaria de l’escola mitjançant aplicatiu informàtic.

Per fer la sol·licitud del títol de Certificat de Nivell Intermedi B2 a la secretaria de l’escola, si us plau consulteu horari abans.