Expedició de títols

Arran de la situació excepcional provocada per la Covid19, l’alumnat haurà de posar-se en contacte prèviament amb la secretaria del centre perquè l’informin del protocol de recollida de títols segons les mesures de seguretat vigents.

Nivells A2 (bàsic) i B1 (intermedi)

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell A2.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • La persona interesada el pot recollir personalment al juliol a la secretaria del centre. Ha de presentant el DNI, passaport o NIE i signar al llibre corresponent.

Nivells B2.2 (intermedi)

L’alumnat oficial o els candidats o candidates lliures de B2.2 (cinquè) que han obtingut la qualificació d’Apte/a obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.

Procediment:

Cal abonar les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola i tornar a l’escola per presentar el justificant de pagament. Llavors l’escola tramita la sol·licitud del títol. El full de sol·licitud del títol segellat per l’escola juntament amb el resguard de pagament serveix a tots els efectes com a Certificat

Un cop l’escola rep el títol es comunica a la persona interessada per correu postal. S’ha de recollir personalment a la Secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE. També es pot recollir presentant l’ autorització de terceres persones.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell avançat i C1 – 2017/2018)

  • Ordinària: 74,95 €
  • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
  • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
  • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts
  • Víctimes d’actes terroristes: Exempts.

 

En cas que la persona interessada no pugui venir personalment, hi ha l’opció d’autoritzar una tercera persona per fer el tràmit. Només cal que empleneu i us descarregueu el següent formulari: AUTORITZACIÓ A TERCERES PERSONES. La persona que autoritzeu podrà venir a l’escola a signar en el vostre lloc per tal de recollir el títol. Consulteu en el següent enllaç horari d’atenció de SECRETARIA.

En el cas dels títols de Certificat de Nivell Intermedi B2 el procediment és gairebé el mateix. En el moment de la recollida s’ha de lliurar el resguard de pagament resultant de la sol·licitud que es fa en la secretaria de l’escola mitjançant aplicatiu informàtic.

Per fer la sol·licitud del títol de Certificat de Nivell Intermedi B2 a la secretaria de l’escola, si us plau consulteu horari abans.