Eleccions Consell Escolar

Representants sector alumnat: consulta els representants del consell escolar seleccionats aqui.
QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

QUINA FUNCIÓ TÉ EL CONSELL ESCOLAR?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Inici del procés: a partir del dia 6 de novembre de 2023

Presentació de candidatures diferents sectors: fins al 16 de novembre de 2023 (formulari a secretaria)
Votacions alumnat: 21 i 22 de novembre de 2023
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: 19 de desembre de 2023